Angażujemy pracowników
do budowania lepszej organizacji

Program poleceń

Sprawdź

Onboarding i szkolenia

Sprawdź

Feedback i innowacje

Sprawdź

Pepperto to zgrywalizowana platforma HR, dzięki której uwolnisz energię swoich pracowników do budowania lepszej organizacji.

Jesteśmy świrami na punkcie efektywności, dlatego nasze rozwiązanie oparliśmy o 3 filary:

Grywalizacja

Pozwala na łączenie zabawy i pracy oraz kształtowanie zachowań, które budują lepszy biznes.

Analityka danych

Zaawansowane algorytmy analizujące rzeczywiste zachowania użytkowników, podpowiadające trafniejsze decyzje biznesowe.

Mechanika społeczności

Wbudowane mechanizmy społecznościowe, które wspomagają angażowanie użytkowników

Co oferujemy?

Dedykowana strategia komunikacji, wygląd i treści

Dedykowany system punktacji, dedykowana kafeteria nagród

Wsparcie użytkowników administracyjnych i końcowych

Aplikacja SaaS

Integracja ATS i systemami wewnętrznymi

Raportowanie

Moduł Program poleceń.
Co zyskujesz?

Szerokie dotarcie z ofertami pracy

Jedna baza ofert pracy, łatwo dostępna dla każdego z pracowników zwiększa kanał dotarcia z ofertami, bez konieczność ponoszenia kosztów ich promocji.

Stały monitoring efektywności poleceń

Dzięki wykorzystaniu aplikacji online możliwe jest stałe monitorowanie efektywności poleceń pracowników.

Analiza zebranych danych pozwala na optymalizacje działania programu i w efekcie optymalizację kosztów rekrutacyjnych.

Krótszy czas zatrudnienia

Zatrudnienie kandydata z polecenia trwa średnio 26 dni, ze strony kariery średnio 45 dni.

Krótszy jest też czas wdrożenia pracownika z poleceń.

Niższe koszty rekrutacji

W przypadku programów poleceń najlepszych pracodawców, aż 1 na 3 pracowników pochodzi z poleceń.

Kandydaci z polecenia generują średnio o 58% niższy koszt zatrudnienia w porównaniu do innych źródeł

Moduł Program poleceń.
Jak to działa?

2

Platforma generuje linki do ofert unikalne dla każdego z pracowników.

1

Każdy z pracowników ma łatwy dostęp do listy wszystkich aktualnych ofert pracy (oferty mogą być automatycznie pobierane z eRecruiter).

3

Oferty można łatwo udostępniać w mediach społecznościowych.

1

Każdy z pracowników ma łatwy dostęp do listy wszystkich aktualnych ofert pracy (oferty mogą być automatycznie pobierane z eRecruiter).

2

Platforma generuje linki do ofert unikalne dla każdego z pracowników.

3

Oferty można łatwo udostępniać w mediach społecznościowych.

Moduł Onboarding i szkolenia.
Co zyskujesz?

Niższe koszty

Umieszczając materiały na platformie szkoleniowej ograniczasz liczbę drukowanych materiałów, bezpośrednich spotkań.

Stały monitoring

Dzięki wykorzystaniu aplikacji online możliwe jest stałe monitorowanie efektywności szkoleń pracowników i w efekcie optymalizacja poziomu trudności modułów informacyjnych i testowych.

Krótszy czas wdrożenia

Moduł szkoleniowy online dzięki automatycznym modułom testowym pozwala zwiększyć efektywność wdrożenia tym samym skracając rzeczywisty czas wdrożenia.

Większe zaangażowanie pracowników

Udostępnienie modułu szkoleniowego dla kandydatów przez zatrudnieniem, zmniejsza ryzyko ich straty w okresie recruitment gap.

Nowe szkolenia zwiększają zaangażowanie stałych pracowników.

Moduł Onboarding i szkolenia.
Jak to działa?

2

Do każdej sekcji szkoleniowej, przypisana jest sekcja testowa, w ramach której użytkownik sprawdza zdobytą wiedzę.

1

Każda sekcja szkoleniowa składa się z modułu informacyjnego, który ma postać: animacji, materiału video lub prezentacji.

3

Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi w sekcji testowej użytkownik otrzymuje natychmiastowy feedback odnośnie uzyskanego wyniku.

1

Każda sekcja szkoleniowa składa się z modułu informacyjnego, który ma postać: animacji, materiału video lub prezentacji.

2

Do każdej sekcji szkoleniowej, przypisana jest sekcja testowa, w ramach której użytkownik sprawdza zdobytą wiedzę.

3

Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi w sekcji testowej użytkownik otrzymuje natychmiastowy feedback odnośnie uzyskanego wyniku.

Moduł Feedback i innowacje.
Co zyskujesz?

Łatwe dotarcie z feedbackami

Aplikacja umożliwia sympatyczny sposób przekazania feedbacku w postaci atrakcyjnej kartki.

Stały monitoring feedbacku

Dzięki wykorzystaniu aplikacji online możliwe jest stałe monitorowanie rodzaju i ilości feedbacków udzielanych przez pracowników.

Krótszy czas wyróżnienia

Dzięki wykorzystaniu aplikacji online, kadra managerska ma możliwość szybkiego zauważenia osób pozytywnie wyróżniających się.

Większe zaangażowanie pracowników

Aplikacja umożliwia budowanie kultury opartej na feedbacku, zwiększając tym samym zaangażowanie pracowników.

Moduł Feedback i innowacje.
Jak to działa?

2

Inni pracownicy mogą poprzeć zgłoszony pomysł, poprzez przyznanie „like”.

1

Każdy z pracowników ma możliwość zgłoszenia nowego pomysłu – wystarczy, że wypełni formularz zgłoszeniowy

3

Manager i/lub HR decyduje czy pomysł zostanie zaakceptowany czy odrzucony.

1

Każdy z pracowników ma możliwość zgłoszenia nowego pomysłu – wystarczy, że wypełni formularz zgłoszeniowy

2

Inni pracownicy mogą poprzeć zgłoszony pomysł, poprzez przyznanie „like”.

3

Manager i/lub HR decyduje czy pomysł zostanie zaakceptowany czy odrzucony.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Masz pytania?

Skorzystaj z formularza
lub skontaktuj się z nami bezpośrednio

hello@ebinstitute.pl